Категории:
Автоматичен пенетрометър
Напълно автоматичен пенетрометър

SMARTIP – Напълно автоматичен дигитален пенетрометър
Стандарти: EN 1426 / ASTM D5 / NF T66-004 / AASHTO T49 / BS 1377-2

SMARTIP е smart автоматичен апарат за определяне на дълбочината на проникване на игла в битумни проби.
Уредът автоматично позиционира иглата до съответната контактна точка преди началото на самия тест, стойността на отчетената дълбочина на проникване се регистрира от високо прецизния безконтактен датчик за отместване вграден в апарата.
Ако SMARTIP се допълни с устройство за автоматично измерване на електрическата проводимост на пробите (model B059M-01), тогава това ще доведе до увеличаване на обхвата на измерване.
Преимущества на автоматичния пенетрометър:
  Напълно автоматичен процес на измерване
  Автоматично идентифициране на контактната точна на иглата и позициониране на иглата, което значително увеличава надеждността и повтаряемостта на анализите
  Електро-магнитно освобождаване на държача за игли за осъществяване на свободното падане
  Автоматично нулиране на апарата преди стартиране на пенетрацията (пробиването)
  Измерване на дълбочината на проникване на иглата посредством високо прецизен безконтактен датчик с резолюция 0,01mm и обхват на измерване от 0 до 50 mm
  7
“ touch screen дисплей на контролния панел и практичен и удобен за работа софтуер
  Изписване в графичен вид на дисплея в реално време на отношението проникване/време, изписване в цифров вид на отчетените данни и на температурата на пробата.  

Технически характеристики:
Обхват на измерване: от 0 до 50 mm; Резолюция: 0,01 mm;
Време на теста: около 5 s (възможност за настройка от 0 до 9999 s);
Програмируемо време на отлагане на старта на теста: от 0 до 999 s;
Програмируеми референтни позиции за падащия държач: 8
Брой тестове, които едновременно се изписват на дисплея: до 10;
Връзки: USB порт и LAN порт за връзка с компютър 

пенетрометър
Стандартен пенетрометър

Стандартни циферблатни пенетрометри  
Стандарти: CEN ISO/TS 17892-12 / BS 1377:2 / NF P94-052-1; CEN ISO/TS 17892-06


Дълбочината на вертикалното проникване на иглата в пробата се изразява в десети от милиметъра. Уредът се състои от стабилна конструкция с основа от алуминиева сплав. В самата основа е монтиран малък нивелир улесняващ точното позициониране на уреда посредством регулируемите крачета. Измервателната циферблатна скала е с диаметър 150 mm, като е градуирана на 360°. Едно деление е равно на 0,1 mm.
Пенетрометърът е окомплектован със свободно падащ плунжер в долната част на който се монтира пенетрационната игла, автоматично настройка на нула (нулиране), микрометърен винт за настройка на положението, пенетрационен конус от неръждаема стомана с дължина 35 mm и конусен ъгъл от 30°;  стандартна тежест от 20g, две чаши за проби с размери Ø55×35 mm и Ø70×45 mm

дигитален пенетрометър
Полу-автаматичен дигитален пенетрометър

Полу-автоматични дигитални пенетрометри 
Стандарти: EN 1426 / ASTM D5 / BS 2000 / NF T66-004 / AASHTO T49 / UNI 4162 /

Устройство за определяне на плътността на битумни материали при фиксирани условия – тежест, време и температура.

Дълбочината на проникване на иглата в пробата се изразява в десети от милиметъра. Регистрираните данни се отчитат на дигитален течно-кристален дисплей с резолюция 0,01 mm. Възможно е нулиране на дисплея във всеки един момент.
Автоматичният уред има магнитно контролно устройство с включен към него електронен дигитален програмируем таймер, който автоматично отпуска падащото устройство и гарантира свободното падане на иглата.
Пенетрометърът има стартиращ и спиращ бутон, автоматично настройка на нула (нулиране), микрометърна настройка, стандартни тежести от 50g и 100g, пенетрационна игла, две чаши за проби с размери Ø55×35 mm и Ø70×45 mm.

Scroll to Top