Категории:
биопласт-ботаника

Комплект по биология от 4 биопласта – Растения
Изработени са от специални, прозрачни смоли, в които са вградени реални образци на растителния свят. Във всеки блок са вградени по няколко образци, което позволява тяхното разглеждане и изучаване от всички страни. Размерите на биопластните блокове са различни.
Представени растителни видове:
– Представени са 5-те стадия на жизнения цикъл на папрат, от спори до възрастен гаметофита и спорофит; 165x80x24 mm.
– Представени са 6-те отделни стъпки на покълването на царевицата.  Размери 164x78x24 mm.
– Представени са 5-те отделни стъпки на развитието на бор. Мъжки и женски плодове на 1 г.; женски плодове на 2 г.; семена;
– Представени са 4 вида коренови системи. Размери: 85x80x25 mm

Цена: 142,00 лв. (без ДДС)

биопласти-зоология

Комплект по биология от 20 биопласта – Животни

Изработени са от специални, прозрачни смоли, в които са вградени реални образци на животинския свят. Във всеки блок са вградени по няколко образци, което позволява тяхното разглеждане и изучаване от всички страни. Доставят се в удобно куфарче за съхранение и транспортиране
Размерите на биопластните блокове са различни: като най-малкия е 73x41x24 mm, а най-големия 164x78x20 mm.
Представени животински видове: безгръбначни – пиявица, сепия, паяк, стоножка, рак, бръмбар, скакалец, хлебарка, оса, цикада, богомолка, пеперуда, водно конче,
Гръбначни животни – риба, жаби, водна змия, птици, прилепи. 

Scroll to Top