Категории:
бюрети и титратори
Бюрети и дозатори

Автоматичните бюрети са специално конструирани устройства, които се използват за дозиране и контролирано и точно подаване на стандартни разтвори. 
Принципът на тяхното действие е аналогичен на работата на спринцовките, като обема на мерителния цилиндър зависи от условията и методиката на работа. Автоматичните бюрети се използват основно за дозиране и подаване на титриращ агент в съответен лабораторен съд по време на титриметричен количествен или качествен анализ. Тези устройства могат да имат обем от 0,2 ml до 100ml. Всички части на автоматичните бюрети и дозатори са изработени от химически устойчиви материали. В последните години са разработени модели, които  имат допълнителни устройства забавящи подаването на титриращия агент с наближаването на еквивалентната точка на титрувания разтвор. По този начин се избягва евентуалното предозиране и абсолютно точно се определя количеството на използвания за титруването разтвор.

титратор
Титратори

Титраторите се използват за автоматично или полу-автоматично провеждане на титриметричен анализ. Те са изключително удобни уреди, особено когато се налага провеждането на множество еднотипни анализи. Разработените в последните години титратори изключително много облекчават работата на експертите в лабораториите, повишават производителността и прецизността на работа. Почти всички титратори се състоят от няколко интегрирани елемента: бюрета за титрационния реагент, магнитна бъркалка за постоянно хомогенизиране на пробата, сензор за измерване на контролирания параметър (рН-метър, потенциалометър, кондуктометър и други),

Scroll to Top